Walory turystyczne i relaks


WALORY TURYSTYCZNE LGINIA I OKOLIC ...

Walory wypoczynkowe
       Lginiu i okolicy można aktywnie i przyjemnie spędzić czas na wedrówkach pieszy po pobliskich lasach lub wycieczkach rowerowych po terenie Pojezierza Sławskiego. Wykaz wybranych szlaków pieszych i tras rowerowych na następnych stronach. Ponadto wśród morenowych wzgórz, nad malowniczo położonymi jeziorami można także zdrowo i przyjemnie wypocząć. Na akwenach administrowanych przez PZW są ciekawe miejsca stanowiące wielki raj dla wędkarzy "lubiacych moczyć kije". Jeziora połączone są kanałem z Jeziorem Lincjusz, Jeziorem Dominickim i grupą jezior wieleńsko-przemęckich. Jeziora te otoczone lasami i pagórkami posiadają urozmaiconą i ciekawa linię brzegową.
      We wsi nad Jeziorem Lgińsko (Duże) o pow. 73 ha i gł. max. 17 m, znajdują się piaszczyste plaże i kąpieliska, wypożyczalnie sprzętu wodnego oraz pole namiotowe. Natomiast drugie mniejsze jezioro Lginko o pow. 42 ha i max. gł. 7 m, jest jeziorem zarybieniowym dostępnym tylko dla wędkarzy, którzy opłacili zezwolenie na wędkowanie w Kole PZW we Wschowie. Pobliskie kompleksy leśne obfitują w starolasy i są pełne zwierzyny łownej oraz runa leśnego. W sezonie turyści mogą wybarć się na jagody oraz grzybobranie.

                               Walory przyrodnicze
      
  Jedną z form ochrony krajobrazu w okolicach Lginia jest zatwierdzony w 1993 r., Przemęcki Park Krajobrazowy.
       Przemęcki Park Krajobrazowy o powierzchni 21450 ha, utworzono na terenach gmin : Przemęt, Włoszakowice, Wijewo i Wschowa. Powołany został dla ochrony i zachowania jednego z najciekawszych fragmentów krajobrazu polodowcowego w Wielkopolsce, obejmując najbardziej malowniczą część Pojezierza Sławskiego. Stanowi ona niepowtarzalny, pod względem przyrodniczym i krajobrazowym, chroniony zespół leśno-łąkowo-jeziornych.
       Cechuje go różnorodność biotopów i ekosystemów, co stwarza dogodne warunki do bytowania i migracji wielu gatunków roslin i zwierząt dziko żyjących a także możliwości wykorzystania walorów naturalnych dla turystyki i wypoczynku. Szczególnie ciekawe pod względemawifauny sa łąki, które w większości stanowią trasę przelotu i rejon odpoczynku dla wielu gatunków ptaków, jak również miejsca gniazdowania takich rzadko wystepujących ptaków jak: kulik wielki, rycyk, żuraw, czpla, gęś gęgawa, brodziec krwawodzioby czy różnych gatunków patactwa drapieżnego.
       Na terenie parku znajdują się 24 jeziora polodowcowe o łącznej pow. 1400 ha. Wartość przyrodniczą podkreślają rezerwaty przyrody : dwa istniejące ( Wyspa Konwaliowa i Torfowisko nad Jez. Świętym ) i dwa projektowane ( Kwaśna dąbrowa w Lasach Włoszakowickich i Jezioro Trzebidzkie ).
      W parku występują rzadkie i podlegające ochronie okazy flory i fauny ( m.in. stwierdzono gniazdowanie 140 gatunków ptaków ), okazałe pomniki przyrody oraz cenne zabytki kultury materialnej i duchowej.
       W tym miejscu trzeba zazanaczyć, że sam Lgiń jak i otaczające go tereny, położone są w obrębie wspomnianego Parku Krajobrazowego...


(2kB)